کد خبر: 8054
تاریخ انتشار: سه شنبه 21 بهمن 1399 - 13:06
>>

موضوعات مورد بررسی

- مجوز برگزاري پنجمين كنفرانس بين المللي (همايش) اقيانوس شناسي خليج فارس در سال (1400) توسط سازمان هوا شناسي كشور.

- نامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي درخصوص دو سامانه حافظه ملي و سنا ( سامانه نشريات ايران ) و درخواست اتصال آنلاين تمامي كتابخانه هاي كشور  به شبكه كتابخانه هاي كشور.