کد خبر: 8053
تاریخ انتشار: سه شنبه 21 بهمن 1399 - 13:05
>>

موضوع مورد بررسی

- صدور مجوز سرمايه گذاري اجراي طرح توليد استيل كورد در استان خراسان جنوبي (منطقه كمتر توسعه‌يافته) به استناد تبصره (3) اصلاحي بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي.