کد خبر: 8040
تاریخ انتشار: يکشنبه 19 بهمن 1399 - 16:17
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57493/133848
تاریخ ابلاغ: 1399/11/19
با ابلاغ هیئت دولت، مانده زیان تأیید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال های 1395 و قبل از آن، قابل کسر و استهلاک از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال های 1396 و بعد از آن گردید.
معافيت شركت پشتيباني امور دام كشور از پرداخت ماليات عملكرد سال 1396

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 15 بهمن 1399 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از ذخایر راهبردی کشور و در اجرای مقررات ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، مصوب کرد مانده زیان تأییدشده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال های 1395 و قبل از آن، قابل کسر و استهلاک از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال های 1396 و بعد از آن شود.

downlod