کد خبر: 8038
تاریخ انتشار: يکشنبه 19 بهمن 1399 - 13:37
کد پیشنهاد: 58482
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/13
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/15
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست انتقال سند مالكيت ساختمان محل استقرار صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون به این صندوق به منظور افزايش سرمايه دولت در آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.
بررسی انتقال سند مالكيت ساختمان صندوق ضمانت سرمايه گذاری تعاون به منظور افزايش سرمايه دولت در آن

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری تعاون به منظور تضمين تسهيلات و سرمايه­ گذاري­ ها و تعهدات و معاملات بخش تعاون به موجب بند «و» ماده (9) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل (44) قانون اساسی و اساسنامه مصوب، در سال 1389 تاسيس و از آن تاريخ در حال فعاليت است.   

در سال 1391 با توجه به کمبود فضای اداری مورد نیاز، حق بهره ­برداری ساختماني در تهران به مساحت تقریبی عرصه 291 و اعيان 1300 مترمربع به آن صندوق واگذار شد.

در ادامه و بنابر نظر مجمع عمومي صندوق مزبور، دوبار بر انجام پیگیری­ های لازم براي انتقال سند مالکیت ساختمان مذكور به صندوق و ارزیابی قيمت آن و در نظر گرفتن آن به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق مذكور تاكيد شده است.

اين در حالي است كه مطابق جزء (پ) بند (20) احكام اجرايي سند ملی توسعه بخش تعاون، معاونت برنامه ­ريزي و نظارت راهبردي رييس­ جمهور (سازمان برنامه و بودجه كشور) موظف است به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع بودجه ­اي لازم را جهت افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت سرمايه­ گذاري تعاون، به نحوي پيش­ بيني و تامين نمايد تا سرمايه صندوق سه سال پس از ابلاغ اين سند به پنج برابر افزايش يابد.

همچنين در بند (الف) تبصره (18) قوانين بودجه سال هاي 1398 و 1399 ظرفيت قانوني ايجاد شده تا بتوان از محل اين منبع، مبالغي را جهت افزايش سرمايه صندوق­ هاي ضمانت سرمايه گذاري از جمله صندوق ضمانت سرمايه­ گذاري تعاون تخصيص داد، اما تا كنون نه در مورد اجراي سند ملي توسعه بخش تعاون و نه در مورد بند (الف) تبصره (18) قوانين بودجه هيچ تخصيصي صورت نگرفته است.  

شايان ذكر است، ميزان سرمايه صندوق تعيين كننده ميزان تضامين آن مي­ باشد و هر چه ميزان سرمايه بيشتر باشد قدرت اعتباري صندوق براي انجام وظايف بيشتر خواهد بود.

اينك با گذشت ده سال از فعالیت صندوق و با عنایت به اصلاح اساسنامه و افزايش ماموريت­ ها و وظایف آن و از جمله تسري خدمات آن به همه بخش ­ها اعم از تعاونی و غیر تعاونی و عدم تخصیص منابع بودجه ­اي براي افزايش سرمايه و نيز با توجه به مصوبات مجامع عمومی آن صندوق در خصوص افزايش سرمايه از محل منابع حاصل از انتقال سند مالكيت ساختمان مورد بهره ­برداري متعلق به دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده (117) قانون محاسبات عمومي پيشنهاد نموده است به شرح زير، سند مالكيت ساختمان مورد بهره ­برداري به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون منتقل شود:

ماده 117: اموال غير منقول وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركت هایي كه صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است، مي­ باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي، سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي­يابد. 

گفتنی است، پیشنهاد مورد اشاره مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.