کد خبر: 8033
تاریخ انتشار: يکشنبه 19 بهمن 1399 - 09:34
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 58375/132784
تاریخ ابلاغ: 1399/11/18
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق بهره ‏برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست واقع در حسن آباد تهران استان تهران، به منظور برپایی "موزه جمهوری"، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به نهاد ریاست جمهوری واگذار می شود.
صدور مجوز تغيير بهره بردار ساختمان موزه پست از وزارت ارتباطات به نهاد رياست جمهوري

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 4 بهمن 1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، با واگذاری حق بهره ‏برداری بخشی از ساختمان فعلی موزه پست واقع در حسن آباد تهران استان تهران، به منظور برپایی "موزه جمهوری"، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به نهاد ریاست جمهوری موافقت کردند.

بر اساس این تصمیم، دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان موزه به تصرف و بهره ‏برداری مفروز نهاد ریاست جمهوری درآمده و بخش غربی ساختمان موزه پست نیز در تصرف مفروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) باقی می ‏ماند.

همچنین تأمین هزینه ‏های مشترک ساختمان به نسبت سهام مورد بهره ‏برداری بر عهده بهره ‏برداران مشاعی است و اداره موزه جمهوری نیز توسط هیئت امنایی مرکب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمل می‏ آید.

افزون بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت مشاعی برای میزان مساحت دو بخش مرکزی و شرقی ساختمان، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره ‏برداری نهاد ریاست جمهوری و میزان مساحت بخش غربی ساختمان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره ‏برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد، به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.

downlod