کد خبر: 8030
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 14:16
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57955/131849
تاریخ ابلاغ: 1399/11/15
دولت با هدف بهبود فرآیند حسابرسی پس از ترخیص کالا، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داد جهت بررسی پرونده های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مربوط در حد نیاز و در قالب تفاهم نامه استفاده نماید.
صدور مجوز استفاده گمرک ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 12 بهمن 1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

downlod