کد خبر: 8029
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 13:54
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57806/131842
تاریخ ابلاغ: 1399/11/15
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مجوز دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
صدور مجوز دسترسی معاونت علمی رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت های در اختیار سازمان امور مالیاتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 12 بهمن 1399 به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون مالیات های مستقیم، به منظور ارزیابی دقیق تقاضاهای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده از مزایای قانون شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراع، به سازمان امور مالیاتی اجازه داد اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مربوط به شرکت های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را با رعایت مقررات مربوط، از این پایگاه در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار دهد.

downlod