کد خبر: 8021
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 11:25
>>

موضوعات مورد بررسی

- تعرفه برق مشتركان با ديماند (30) كيلو وات و بيشتر براي اجراي برنامه هاي تشويقي وزارت نيرو.

- منظور نمودن سرمايه گذاري از محل منابع داخلي  شركت عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي خدماتي فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي.

- اصلاح ماده 17 آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار و الحاق 2 تبصره (4 و 5) به آن.

- تعيين حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني، موضوع: ماده (36) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري براي موسسات بيمه غيردولتي.

- مجوز معافيت عوارض گمركي واردات 1000 دستگاه تبلت اهدايي توسط موسسه خيريه مهرگيتي  جهت دانش آموزان ايتام و محروم.

- حق العمل جايگاه هاي عرضه سوخت CNG ، نفت سفيد و سوخت هوايي، موضوع: بند (پ) جزء (3) ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 كل كشور.

- اصلاح جزء (3) بند (پ) تصويب نامه موضوع: افزايش مبلغ (100/000/000)ريال تسهيلات براي انجام لوله‌كشي گاز داخلي منازل در استان سيستان و بلوچستان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.