کد خبر: 8016
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 11:20
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي.

- متولي گري سازمان هواشناسي در بررسي طرح هاي مربوط به تعديل وضع هوا از حيث مباني تئوري و امكان سنجي عملي.

- اصلاح آيين‌نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گردوغبار در (26) ماده ( آيين‌نامه اجرايي پيشگيري و مديريت پديده گردوغبار).