کد خبر: 8013
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 11:16
>>

موضوعات مورد بررسی

-سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كار آفرينان پيشرو.

-آيين نامه  ساماندهي ايجاد، ثبت و اعلام فهرست تشكلهاي اقتصادي كشور، موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

-درخواست سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي - ارس درخصوص افزايش محدوده تردد خودرو با پلاك ارس به شعاع حداقل 200 كيلومتري.

-پيشنهاد تشكيل قرارگاه مشاركت صنعت دفاعي در جهش توليد - به استناد تنظيم مقررات موضوع بند (الف) ماده (42) قانون برنامه ششم توسعه كشور.

-حذف سود بازرگاني اقلام مشمول ارز ترجيحي براي (5) قلم كالاي اساسي گروه يك.

-لايحه انتزاع شبكه هاي زير ساختي مادر مخابراتي موضوع: حوضچه ها، داكت ها و ساب داكت ها و متعلقات مربوط از شركت مخابرات ايران و واگذاري مالكيت آنها به شركت ارتباطات زيرساخت.

-تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي_ اسلامي منتشره توسط شهرداري ها براي اجراي طرح هاي بازآفريني بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر.