کد خبر: 8011
تاریخ انتشار: سه شنبه 14 بهمن 1399 - 11:46
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 58213/130960
تاریخ ابلاغ: 1399/11/13
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق استفاده انحصاری از یک قطعه زمین واقع در شهرستان کرج جهت احداث مجتمع چند منظوره فرهنگی، ورزشی و مذهبی برای مدت (30) سال به انجمن آشوریان کرج واگذار شد.
ابلاغ مصوبه واگذاری اراضی در کرج برای اجداث مجتمع چند منظوره فرهنگی، ورزشی و مذهبی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 16 دی 1399، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با واگذاری حق استفاده انحصاری از یک قطعه زمین واقع در بخش ثبتی فردیس، شهرستان کرج استان البرز با حفظ مالکیت دولت و با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به انجمن آشوریان کرج جهت احداث مجتمع چند منظوره، فرهنگی، ورزشی، مذهبی برای مدت (30) سال موافقت کردند.

بر این اساس، انجمن مذکور مجاز است نسبت به احداث یا تکمیل بنا در محدوده یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله رعایت کاربری) اقدام نماید و در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده مذکور ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می گردد.

downlod