کد خبر: 7987
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 11:22
>>

موضوع مورد بررسی

- تامين اجراي ماده (38)  قانون تامين اجتماعي موضوع: صيانت از حقوق اجتماعي كاركنان شاغل در عمليات مقاطعه كاري، تكاليف و تعهداتي براي واگذارندگان كار، مقاطعه كاران و سازمان تامين اجتماعي.