کد خبر: 7986
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 11:21
>>

موضوعات مورد بررسی

- لايحه اصلاح موادي (976 و 986 و 987) از قانون مدني راجع به تابعيت(راجع به تحميل تابعيت به زن در اثر ازدواج).

- لايحه پليس ويژه اطفال و نوجوانان.