کد خبر: 7984
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 11:17
کد پیشنهاد: 58426
تاریخ پیشنهاد: 1399/10/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/07
شهرداری تهران باتوجه به مشکلات موجود درخصوص نوسازی پلاک های واقع در حریم 100 متری خطوط راه آهن، تشدید روند فرسودگی و بروز آسیب های اجتماعی، درخواست حذف محدوده 100 متري حريم خطوط راه‌آهن مستقر در شهرها و محول كردن تعيين تكليف آن محدوده به طرح‌هاي جامع و تفضيلي را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست حذف محدوده یکصد متری حريم راه‌آهن شهری و محول نمودن تعيين تكليف آن به طرح‌های جامع و تفضيلی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن، اراضی واقع در حریم 100 متری خطوط راه آهن به دو محدوده 30 و 70 متری تقسیم می شوند.

 اراضی واقع در نوار 30 متر بعد از حریم قانونی راه ها و راه آهن، فقط دارای کاربری تاسیسات زیربنایی بوده و علاوه بر محدوده یادشده، هرگونه ساخت و ساز تا فاصله 100 متر از حریم نیز منوط به استعلام و دریافت مجوزهای لازم از شرکت راه آهن است.

این وضعیت با توجه به قرارگیری بالغ بر 13 هزار و 500 پلاک عمدتا فرسوده در این محدوده ها در شهر تهران، فرآیند نوسازی پلاک های واقع در حریم را با دشواری های مضاعف مواجه ساخته، امری که با تشدید روند فرسودگی، پیدایش فضاهای بی دفاع شهری و در نتیجه بروز آسیب های اجتماعی، نارضایتی عمومی را به همراه داشته است.

همچنین با توجه به اینکه عبور تاسیسات زیربنایی در محدوده شهرها و همچنین نحوه ساخت و ساز، در طرح های جامع و تفصیلی شهری تعیین تکلیف می شود، پیش بینی محدوده های یادشده در حریم خط آهن در محدوده شهرها ضروی نبوده و می تواند اقدامات مقتضی در این زمینه با هدف تسهیل امور مربوط به نوسازی و بازآفرینی محلات همجوار، در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی مصوب صورت گیرد.

لذا باتوجه به موارد مذکور، ضرورت و اهمیت نوسازی و بازآفرینی محدوده ها و محلات، درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای حذف محدوده 100 متری و اختیارات وزارت راه و شهرسازی در جابجایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن در محدوده شهرها براساس ماده (56) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شهرداری تهران درخواست حذف محدوده 100 متری حریم خطوط راه آهن مستقر در شهرها و محول کردن تعیین تکلیف محدوده مذکور به طرح های جامع و تفصیلی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.