کد خبر: 7982
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 10:32
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58396/128016
تاریخ ابلاغ: 1399/11/07
با تصمیم هيئت وزيران، مبلغ تسهيم درآمد مندرج در پروانه ارايه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات تعیین شد.
تعیین مبلغ تسهيم درآمد ارايه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 5 بهمن 1399 به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ تسهيم درآمد مندرج در پروانه ارايه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات را تعیین کرد.

بر این اساس، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي‌تواند با تنظيم الحاقيه پروانه، مبلغ تسهيم درآمد مندرج در پروانه ارايه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات (دارنده/دارندگان پروانه) را تا سقف چهار درصد مبلغ درآمد ساليانه موضوع پروانه آن ها كاهش داده و به همان ميزان به‌عنوان هزينه خدمات عمومي اجباري (USO) منظور كند تا دارندگان پروانه راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه براي تأمين دسترسي روستاها، مدارس و مراكز آموزشي به شبكه ملي اطلاعات و نيز الزامات دسترسي مقابله با شيوع ويروس كرونا هزينه كنند.

درصورت عدم انجام تعهدات درچهارچوب اين تصویب نامه توسط دارنده پروانه، سازمان یادشده مجاز است دارنده پروانه را تا سقف دوبرابر ميزان هزينه تعهد شده جريمه كند.

‌اجراي اين تصویب نامه منوط به تحقق درآمد تعهد شده در قانون بودجه سنواتي است.

downlod