کد خبر: 7978
تاریخ انتشار: سه شنبه 7 بهمن 1399 - 13:35
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58367/127432
تاریخ ابلاغ: 1399/11/06
دولت مصوبه مربوط به اصلاح «آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه» را ابلاغ کرد.
اصلاح آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه مورخ 1 بهمن 1399 هیئت وزیران، «آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه» به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به تصمیم شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، به تصویب رسید.

به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی (در فرآيند انتخاب به عنوان صادركننده ممتاز و نمونه ملی) قبل از اتمام مهلت کارت ویژه، منوط به حداقل رشد 10 درصدی ارزش یا وزن صادرات به تشخیص کارگروه مربوطه در مقایسه با سال انتخاب می باشد.

گفتنی است، پیش از این اصلاحیه، شرط حضور مجدد صادركنندگان ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب، افزايش حداقل 10 درصدی ارزش صادرات در مقايسه با سال انتخاب بود.

downlod