کد خبر: 7977
تاریخ انتشار: دوشنبه 6 بهمن 1399 - 14:21
کد پیشنهاد: 58421
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/01
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/05
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اصلاح اساسنامه دو دستگاه تابعه وزارت راه و شهرسازی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس مواد (24) و (33) اساسنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، از آنجایی که دو دستگاه فوق فاقد واحدهای سازمانی استانی می‌باشند، اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیرعامل آن ها به ادارات کل راه و شهرسازی استان قابل تفویض بوده و برای تجهیز و پشتیبانی واحدهای ذی ربط می توان یک درصد از اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن و پنج درصد از اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران را به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اختصاص داد.

ولی از آنجایی که ستاد وزارت راه و شهرسازی وظیفه پشتیبانی و نظارت واحدهای استانی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد و با تفویض اختیارات به ادارات کل مذکور، فعالیت واحدهای ستادی این وزارت نیز تحت تاثیر اقدامات ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و وظایف اجرایی دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد، لذا به زعم این وزارت لازم است بخشی از اعتبارات موصوف در ستاد وزارت خانه هزینه شود و یک درصد تعیین شده در اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نیز به علت گستردگی فعالیت‌های سازمان مذکور، همانند شرکت بازآفرینی شهری به میزان پنج درصد افزایش یابد.

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد بازنویسی اساسنامه دستگاه‌های مذکور در این خصوص مبنی بر اصلاح و تسری درصدهای فوق به ستاد وزارتخانه را به هیئت دولت ارائه نموده است.

متن پیشنهادی این وزارت به شرح زیر است:

1- در ماده (24) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، بعد از عبارت (برای کارکنان) عبارت (ستاد وزارت راه و شهرسازی) اضافه و عبارت یک درصد به عبارت پنج درصد اصلاح گردد.

2- در ماده (33) اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران، بعد از عبارت (پشتیبانی واحدهای ذیربط) عبارت (ستاد وزارت راه و شهرسازی) اضافه می شود.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.