کد خبر: 7971
تاریخ انتشار: يکشنبه 5 بهمن 1399 - 14:48
کد پیشنهاد: 58412
تاریخ پیشنهاد: 1399/10/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/04
وزارت کشور به منظور نظارت دقیق بر فعالیت کلیه دستگاه ها در حوزه مدیریت بحران و حصول اطمینان از تحقق اهداف قانون مدیریت بحران کشور،‌ آيين نامه نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
آيين نامه «نظام پايش و ارزيابی مديريت بحران»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت کشور به استناد ماده (24) قانون مدیریت بحران کشور، آیین نامه نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را که با استفاده از نظرات کارشناسان و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه تهیه شده، به هیئت دولت ارائه نموده است.

این آیین نامه به منظور نظارت دقیق بر فعالیت کلیه دستگاه ها در حوزه مدیریت بحران و حصول اطمینان از تحقق اهداف قانون فوق و همچنین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور و برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح و برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و کیفیت نحوه اجرای احکام مربوطه گردآوری شده است.

بر اساس این آیین نامه، سازمان مدیریت بحران کشور از طریق دبیرخانه شورای عالی مدیریت بحران، گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به طور سالانه جمع آوری و ارائه می‌کند.
 
گفتنی است این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

downlod