کد خبر: 7958
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 10:03
>>

موضوع مورد بررسی

- مجوز واگذاري حق استفاده از مجموعه سواركاري شهدا (قصر فيروزه سابق) به فدراسيون چوگان.