کد خبر: 7950
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 09:42
>>

موضوعات مورد بررسی

- لايحه الحاق وزارت نيرو به فهرست دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در خصوص معافيت وزارت نيرو از پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي رفع تصرفات غير قانوني از اراضي بستر و حريم رودخانه ها مسيل ها انهار طبيعي.

- مجوز واگذاري مجموعه ورزشي شهيد شيرودي واقع در ميدان هفتم تير خيابان مفتح جنوبي به اداره كل ورزش و جوانان استان تهران.

- معافيت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور ارضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهر سازي از پرداخت هزينه هاي دادرسي.

- مجوز واگذاري ساختمان قديم فرمانداري اراك به دادگستري استان مركزي.

- لايحه اصلاح ماده (630) قانون مجازات اسلامي و بند (ث) ماده (302) قانون مجازات اسلامي (ممنوع‌ سازي قتل در فراش).

- لايحه اصلاح موادي (976 و 986 و 987) از قانون مدني راجع به تابعيت (راجع به تحميل تابعيت به زن در اثر ازدواج).

- لايحه پليس ويژه اطفال و نوجوانان.