کد خبر: 7945
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 دی 1399 - 13:47
کد پیشنهاد: 58388
تاریخ پیشنهاد: 1399/10/21
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/10/24
با عنايت به آسيب شناسي و تجربيات اجراي قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها در دو دهه اخير، وزارت جهاد کشاورزی لایحه اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها را به هیئت دولت ارائه نموده است.
لايحه «اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با عنايت به آسيب شناسي و تجربيات اجراي قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها در دو دهه اخير و بر اساس شناسايي تنگناهاي حفظ كاربري اراضی كشاورزي، تجارب جهاني، واقعيات امروز جامعه، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها امری ضروری به نظر می رسد.

در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی لایحه پیشنهادی اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی، تصمیم گیری و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

حمايت از توليد و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها، وضع مقررات روشن در رسیدگی های قضایی، جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و باغ ها به ویژه در خارج از محدوده و حریم شهرها، تعیین ضمانت اجرایی موثر و بازدارنده و توانمندسازی دستگاه های مسئول در امر حمایت از اقتصاد کشاورزی، از دیگر اهداف تدوین این لایحه به شمار می رود.

گفتنی است، این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

downlod