کد خبر: 7943
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 دی 1399 - 13:20
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58370/122802
تاریخ ابلاغ: 1399/10/27
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزاد به شهرستان سنندج در استان کردستان اختصاص یافت.
اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزاد به سنندج

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 24 دی 1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با تخصیص مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج در استان کردستان به وزارت نیرو (شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران) موافقت کرد.

دولت همچنین این وزارت (شرکت مزبور) را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مديريت بحران كشور ارسال نماید.

downlod