کد خبر: 7941
تاریخ انتشار: شنبه 27 دی 1399 - 16:33
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58383/122811
تاریخ ابلاغ: 1399/10/27
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان و مجامع بین المللی اصلاح شد.
اصلاح مصوبه مربوط به حق عضویت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 دی 1399، با الحاق یک تبصره به بند (1) مصوبه موضوع عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی موافقت کرد.

به موجب الحاق تبصره مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از پادار نمودن اعتبار در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای خود، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت مندج در ردیف های (20) و (21) جدول موضوع بند (1) مصوبه مربوط اقدام نماید.

downlod