کد خبر: 7935
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399 - 09:25
>>

موضوع مورد بررسی

- لايحه الحاق يك بند به ماده (2) و اصلاح ماده (8) قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي ـ فرهنگي.