کد خبر: 7933
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399 - 09:24
>>

موضوع مورد بررسی

- اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي.