کد خبر: 7931
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399 - 09:23
>>

موضوع مورد بررسی

- لايحه قانون حفاظت از زمين هاي كشاورزي و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حريم شهرها و روستاها.