کد خبر: 7922
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399 - 09:15
>>

موضوعات مورد بررسی

- تعرفه برق مشتركان با ديماند (30) كيلو وات و بيشتر براي اجراي برنامه هاي تشويقي وزارت نيرو.

- هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع: پذيرش هزينه‌كرد كارفرمايان در زمينه ارتقاي ايمني و حفاظت فني محيط كار.

- آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي- خصوصي.

- نرخ تعرفه هاي سازمان دامپزشكي كشور، موضوع: آئين‌نامه اجرايي ماده (14 ) قانون سازمان دامپزشكي كشور.

- تعيين حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني موضوع: ماده (36) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال (1350) براي موسسات بيمه غيردولتي.

- تعيين نرخ تسعير ارز براي محاسبه بهاي ريالي فروش بليت مسافر و بارنامه هوايي شركتهاي هواپيمايي خارجي در داخل كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس بازار ثانويه و نرخ روز فروش اسكناس.