کد خبر: 7919
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399 - 09:00
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 54544/121338
تاریخ ابلاغ: 1399/10/23
هیئت دولت با هدف تنظیم برنامه اجرایی شامل نحوه هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری زمین برای سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد، مصوبه مربوط به واگذاری زمین به شرکت بازآفرینی شهری ایران را مورد بازنگری قرار داد.
بازنگری مصوبه واگذاری زمین برای ساماندهی حاشیه نشینی در شهر مشهد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 17 دی 1399 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ضمن بازنگری تصویب نامه مربوط به واگذاری زمین برای ساماندهی حاشیه نشینی در شهر مشهد، با واگذاری بلاعوض و قطعی زمین مجزی شده از یک پلاک ثبتی به مساحت 476856 متر مربع به شرکت بازآفرینی شهری ایران موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، شرکت مزبور مکلف است ظرف شش ماه با هدف ساماندهی حاشیه نشینی این شهر، با رعایت آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و در راستای تصمیمات ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار، اراضی مربوط را به فروش رسانده و واگذار نماید.

همچنین شرکت یادشده موظف است در چهارچوب آیین‌نامه مذکور، اقدامات مقتضی را فارغ از میزان آورده مابقی دستگاه های مرتبط برای ساماندهی حاشیه نشینی و محلات هدف شهر مشهد معمول نماید.

downlod