کد خبر: 7916
تاریخ انتشار: يکشنبه 21 دی 1399 - 14:19
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58095/119525
تاریخ ابلاغ: 1399/10/20
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی و عمران شهرستانی ابلاغ شد.
اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی اصلاح شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 دی 1399، با هدف تسهیل در انجام فعالیت های اقتصادی تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح ماده (3) اساسنامه نمونه شرکت های مذکور درخصوص فعالیت های مجاز تعاونی ها را به تصویب رساند.

به موجب این اصلاحیه، هر موضوع فعالیت مجازی که مطابق ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط، مستلزم درج در اساسنامه باشد، جزو فعالیت های مجاز تعاونی تعیین می شود.

downlod