کد خبر: 7912
تاریخ انتشار: يکشنبه 21 دی 1399 - 12:50
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57709/119523
تاریخ ابلاغ: 1399/10/20
با امضای معاون اول رئیس جمهور، «آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» اصلاح شد.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 دی 1399، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و اضافه شدن شاغلان آزمایشگاه های تشخیص طبی به فهرست شاغلان بالینی مندرج در آیین نامه مذکور موافقت کرد.

دولت این تصمیم را باتوجه به فعالیت شبانه روزی كاركنان آزمايشگاه های تشخيص طبي در بيمارستان ها و مراكز درماني شبانه روزي دولتي و غيردولتي و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنها اتخاذ نمود.

به موجب اصلاحیه فوق، شاغلان باليني به كاركنان رسته بهداشتي، درماني اطلاق مي شود كه در بيمارستان ها و مراكز درماني شبانه روزي دولتي و غيردولتي به بيماران بستري به صورت مستقيم ارايه خدمت مي دهند و شامل پرستاران، بهياران، كمك‏بهياران، ماماها، پزشكان، كاردان‏ها و كارشناسان اتاق عمل، كاردان ها و كارشناسان هوشبري و شاغلين رشته شغلي فوريت هاي پزشكي و آزمایشگاه های تشخیص طبی مي باشند.

گفتنی است، براساس قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به منظور كارآيي و اثربخشي سرمايه هاي انساني نظام سلامت شامل شاغلان باليني رسته بهداشتي، درماني، از مزایایی چون تقلیل ساعت کاری و... برخوردارند.

downlod