کد خبر: 7909
تاریخ انتشار: شنبه 20 دی 1399 - 14:37
کد پیشنهاد: 58351
تاریخ پیشنهاد: 1399/10/13
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/10/16
بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
تقاضای دسترسی به داده های موجود در پايگاه اطلاعاتی موديان مالیاتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد.

یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

بر همین اساس، بانک مرکزی درخواست صدور مجوز لازم جهت دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.