کد خبر: 7900
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399 - 09:19
>>

موضوع مورد بررسی

- لايحه انتزاع شبكه هاي زيرساختي مادر مخابراتي، موضوع: حوضچه ها، داكت ها و ساب داكت ها و متعلقات مربوط از شركت مخابرات ايران و واگذاري مالكيت آنها به شركت ارتباطات زيرساخت.