کد خبر: 7887
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399 - 09:10
>>

موضوعات مورد بررسی

- منظور نمودن سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي خدماتي فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي.

- لايحه نحوه اداره شركت هاي بخش عمومي.