کد خبر: 7886
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399 - 09:09
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور.

- لايحه پليس ويژه اطفال و نوجوانان.