کد خبر: 7883
تاریخ انتشار: سه شنبه 16 دی 1399 - 14:59
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58230/117691
تاریخ ابلاغ: 1399/10/16
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح (140) ردیف تعرفه ای از کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 ابلاغ شد.
ابلاغ اصلاحیه تعدادی از ردیف های تعرفه ای در کتاب مقررات صادرات و واردات 1399

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 دی 1399 و در راستای تکلیف مقرر در ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات و بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی، با اصلاح و تعیین (140) ردیف تعرفه ای شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 موافقت کرد.

downlod