کد خبر: 7880
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 دی 1399 - 12:13
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 57781/116663
تاریخ ابلاغ: 1399/10/14
با موافقت وزيران عضو كميسيون لوايح مالکیت مجموعه ورزشی زنده ‏یاد ناصر حجازی از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار می شود.
تصویب واگذاري مجموعه ورزشی زنده ‏یاد ناصر حجازی از وزارت ورزش به استقلال

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 6 دی 1399 به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد قانون محاسبات عمومي كشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با واگذاری مالکیت مجموعه ورزشی زنده ‏یاد ناصر حجازی (دو پلاک ثبتی، هریک به مساحت 10 هزار مترمربع) واقع در تهران، از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال موافقت کردند.

براساس این تصمیم، مجموعه‏ يادشده توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت‏ مذکور به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومی، سرمايه آن شرکت‏ معادل قيمت مذكور افزايش مي‏يابد.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاک‏ ثبتی مورد اشاره به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، اقدام و سند يادشده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال می نمايد.

علاوه بر این در صورتی که ظرف حداکثر یک سال آینده، سهام شرکت‏ مذکور در بورس عرضه نشود، این تصویب‌نامه خود به خود، ملغی و شرکت‏ یادشده مکلف می شود بدون دریافت هرگونه وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، ملک موضوع این تصویب ‏نامه را به وزارت ورزش و جوانان مسترد نماید.

downlod