کد خبر: 7879
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 دی 1399 - 12:07
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 57631/115975
تاریخ ابلاغ: 1399/10/13
با موافقت وزيران عضو كميسيون لوايح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند نسبت به فروش خوابگاه دانشجویی دانش، متعلق به دانشگاه بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی اقدام نماید.
صدور مجوز فروش خوابگاه دانشجويي دانش، متعلق به دانشگاه بيرجند

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 15 آذر 1399 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد قانون محاسبات عمومي كشور، با صدور مجوز فروش یک پلاك ثبتي (خوابگاه دانشجویی دانش) متعلق به دانشگاه بیرجند به مساحت 421 مترمربع واقع در شهر بیرجند استان خراسان جنوبی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کردند.

مطابق این تصمیم، وجوه حاصل از فروش می بایست به حساب درآمد عمومي كشور، واريز و مطابق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه شود.

downlod