کد خبر: 7874
تاریخ انتشار: يکشنبه 14 دی 1399 - 11:17
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57883/116076
تاریخ ابلاغ: 1399/10/13
هیئت دولت مصوبه مربوط به صدور مجوز برای خرید خودروی مورد نیاز توسط سازمان ملی بهره وری ایران را ابلاغ کرد.
صدور مجوز خرید خودروی مورد نیاز توسط سازمان ملی بهره وری ایران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه 10 دی 1399 هیئت وزیران، به سازمان ملی بهره وری ایران اجازه داده شد نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

همچنین با تصویب دولت، خودروهای مذکور از شمول ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور (مبنی بر خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری) و نیز بند (7) مصوبه دولت مبنی بر تکلیف دستگاه های دولتی به خرید خودروهای دوگانه سوز در شهرهایی که دارای جایگاه عرضه گاز طبیعی می باشند، مستثنی شدند.

downlod