کد خبر: 7872
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 - 15:31
کد پیشنهاد: 58319
تاریخ پیشنهاد: 1399/09/26
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/10/08
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب تکالیف مقرر در ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده (6) این قانون را با همکاری وزارت دادگستری و سایر دستگاه های اجرایی، جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تکالیفی برعهده وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و آموزش و پرورش و نیز سازمان های بهزیستی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

بر این اساس و به موجب تبصره ذیل ماده فوق، پآیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه شده است.

گفتنی است پیشنهاد مذکور هم اکنون درحال سیر مراحل بررسی در کمیسیون فرهنگی دولت است.

downlod