کد خبر: 7850
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 - 11:04
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (82) و (87) قانون امور گمركي موضوع: تصويب نامه شماره 262758/ت 47775 هـ مورخ 21/12/1391. 2- لغو تصويب نامه شماره 129163/ت 53078 مورخ 18/10/1395

- درخواست تمديد مهلت واگذاري مستقيم سهام شركت‌هاي تابعه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد (شركت سنگ آهن مركزي ايران، شركت ذعال سنگ كرمان و شركت دخانيات ايران)

- اختصاص مابقي تسهيلات (8000 ميليارد ريال)در سال 1399  به شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور بابت اجراي سياست هاي تنظيم بازار و قيمت تضميني محصولات كشاورزي

- اجراي تعهدات دولت مندرج در ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

- اصلاح تصويب نامه شماره 7505/ت 51321 ه مورخ 1394/01/26 و اصلاحيه شماره 147997/ت 54277 ه مورخ 1396/11/21 موضوع: احداث قطار مترويي شهر جديد پرديس – تهران

- تعيين انتخاب مشاوران تجاري از بخش خصوصي و تعاوني فعال در كشورهاي هدف، موضوع: تحقق صادرات غيرنفتي و افزايش درآمدهاي ارزي در چارچوب دستوالعمل همكاري وزارت امور خارجه، اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي و اتاق تعاون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)

- معاف شدن پروژه عظيم يون درماني كشور از پرداخت تعرفه هاي مربوط به تاييديه هاي اسناد حمل تجهيزات و اخذ خدمات كنسولي از طريق سفارت ايران در وين