کد خبر: 7844
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 - 10:52
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آیین ­نامه اجرایی بند (پ) ماده (16) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

- لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان