کد خبر: 7825
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 دی 1399 - 10:49
>>

موضوعات مورد بررسی

- مجوز صلح قطعي زمينی واقع در بخش 11 تهران به شركت سرمايه گذاري فرهنگيان و همزمان صلح تمامي شش دانگ یک پلاک ثبتی واقع در تهران(ساختمان موسوم به مرحوم علاقمندان) واقع در خ سپهبد قرني به وزارت آموزش و پرورش.

- مجوز معاوضه‌ي ملك گلينگا در تاشكند متعلق به جمهوري اسلامي ايران با املاك مجاور اقامتگاه توسط وزارت امور خارجه.

- مجوز واگذاري حق اسـتفاده از يك ملكی به مساحت (5740) متر مربع واقع درخيابان دكتر شريعتي، بلاتر از پل صدرواقع در تهران به نمايندگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي { سازمان بهزيستي كشور ( موسسه خيريه توانبخشي معلولان ذهني تهران)}.