کد خبر: 7815
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 دی 1399 - 10:32
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور.

- لايحه پليس ويژه اطفال و نوجوانان.