کد خبر: 7804
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آذر 1399 - 14:15
کد پیشنهاد: 58287
تاریخ پیشنهاد: 1399/09/17
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/09/25
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد صدور مجوز سرمایه گذاری اجرای طرح تولید استیل کورد در استان خراسان جنوبی (منطقه کمتر توسعه یافته) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
صدور مجوز سرمایه گذاری اجرای طرح تولید استیل کورد در استان خراسان جنوبی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب تبصره (3) اصلاحی بند «الف» ماده (3) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی «دولت مجاز است از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح های مورد نظر تا صددرصد اقدام کنند.

بر همین اساس، با توجه به اینکه طرح تولید استیل کورد در استان خراسان جنوبی (منطقه کمتر توسعه یافته) به عنوان گروه یک از مصادیق تبصره (3) اصلاحی بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد و نیز به منظور رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط به شرح مفاد تبصره (3) اصلاحی و ایجاد زمینه لازم برای سرمایه گذاری در طرح مذکور حتی الامکان با مشارکت بخش غیردولتی و از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1399، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشهاد صدور مجوز سرمایه گذاری اجرای طرح یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون سیر مراحل بررسی را در کمیسیون اقتصاد دولت طی می کند.

downlod