کد خبر: 7803
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آذر 1399 - 13:02
>>

موضوعات مورد بررسی

- مجوز صلح قطعي زمين تحت پلاك 68/4953 واقع در بخش 11 تهران به شركت سرمايه گذاري فرهنگيان و همزمان صلح تمامي شش دانگ پلاك 3483 واقع در تهران(ساختمان موسوم به مرحوم علاقمندان) واقع در خ سپهبد قرني به وزارت آموزش و پرورش.

- مجوز معاوضه‌ي ملك گلينگا در تاشكند متعلق به جمهوري اسلامي ايران با املاك مجاور اقامتگاه توسط وزارت امور خارجه. موضوع: تصويب نامه شماره 48126/ت 57376 مورخ 1399/05/04.

- مجوز واگذاري حق اسـتفاده از يك ملك با پلاك ثبتي شماره (2255) به مساحت (5740) متر مربع واقع درخيابان دكتر شريعتي، بلاتر از پل صدر، پلاك (1717) بخش (11) تهران به نمايندگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي { سازمان بهزيستي كشور ( موسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني تهران)}.