کد خبر: 7799
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آذر 1399 - 12:54
>>

موضوع مورد بررسی

- تبديل مصوبه شماره 190328 /ت 41632 ك مورخ 1387/10/21 به قانون، موضوع: الزام به ثبت معاملات در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور.