کد خبر: 7788
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آذر 1399 - 12:35
>>

موضوع مورد بررسی

- مجوز احداث طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي (GTPP) در اسلام آباد غرب استان كرمانشاه، موضوع: اصلاحيه تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.