کد خبر: 7765
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 آذر 1399 - 08:37
>>

موضوعات مورد بررسی

- معافيت شركت پشتيباني امور دام كشور از پرداخت ماليات عملكرد سال (1396) در ارتباط با مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده عمليات سنوات(1393 ، 1394 و 1395) پس از تاييد سازمان حسابرسي.

- هزينه ناشي از  تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از  اسناد خزانه اسلامي ، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي .

- لغو بند (2) تصويب نامه شماره 85793/44493 مورخ 1389/04/22 و مصوبه شماره 77060 ت /52910 مورخ 1395/06/28 .موضوع: خروج كالاهاي برنج، پارچه، پوشاك، شكر، گندم و لوازم خانگي از فهرست استثنائات مشمول تخفيف سود بازرگاني جهت ورود به گمركات رسمي بندر چابهار.