کد خبر: 7762
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 آذر 1399 - 08:35
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور.

- پيش نويس لايحه بازنگري و اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با رويكرد محروميت هاي اجتماعي يا كارهاي اجباري عام المنفعه براي تخلفات مكرر رانندگان .

- اصلاح ماده (16) آيين نامه صدور انواع گواهينامه رانندگي. (درج مشخصه اي مبني بر رضايت به اهداي عضو در صورت فوت و مرگ مغزي راننده).