کد خبر: 7755
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 آذر 1399 - 16:23
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58209/104812
تاریخ ابلاغ: 1399/09/18
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی عوارض کالاهای منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست ابلاغ شد.
اصلاح آیين نامه اجرايي عوارض كالاهای منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 16 آذر 1399، به منظور تامین نظر مجلس شورای اسلامی، آیين نامه اجرايي قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تعیین فهرست و ميزان عوارض تا سقف يك درصد كالاهایی كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي ‌شود و نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرایي مربوط را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، منابع درآمدي حاصل از اجراي آيين نامه یاد شده به حسابی نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده بين سازمان های حفاظت محيط زيست (صندوق ملي محيط زيست) و برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مذكور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك بلاعوض به طرح هاي با مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری ها و با اولویت بخش خصوصی تخصيص داده و بر اساس نرخ هزينه مديريت پسماند هزينه شود.

downlod